Kontrollük , Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

- Yeni inşa edilen yapılarda  mekanik uygulama işlerinin saha kontrolü , metraj ve hakediş   denetlemesi ve kotrolü veya proje dizayn faaliyetlerinin üçüncü firma olarak  kontrollüğü hizmetlerini sunmaktayız.


-Ayrıca Binanız veya üretim tesisinizin enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve/veya  yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmesi amacı ile gerekli incelemeler yapılarak , projeler  oluşturulur. Kazanlarınızın emisyon değerleri ölçülüp gaz veya yağ yakıcı bülörlerin  tavsiye yakma hava fazlalık katsayıları belirlenir.Tesisinizde işletme verimliliğinin yükseltilmesi amacı  ile yapılabilecek  ısı geri kazanımı iyileştirmeleri analiz edilir , tavsiye raporları ve kısa -orta vadeli eylem planları hazırlanır.


Proje ve danışmanlık  hizmetlerimiz kapsamında; yapı veya üretim tesislerinizde aşağıdaki tesisat ekipmanlarının doğru  montajı ve  işletmenizde  enerji verimliliğinin iyileştirilmesi firmamız garantisi altındadır.

   * Kalorifer kazanları

   * Kat-kaloriferleri ve kombiler

   * Kullanma sıcak suyu hazırlayıcıları (Boylerler )

   * Isı değiştirgeçleri (Eşanjörler)

   * Buhar , kızgınsu , kızgınbuhar ve kızgınyağ kazanları , Buhar jeneratörleri

   * Brülörler

   * Katı yakıt stoker sistemleri

   * Hava ve su soğutmalı kondenserli soğutma gruplar

   * Toprak veya su kaynaklı ısı pompası sistemleri

   * Fan-coiller , klima santralleri

   * Aspiratör , vantilatör ve kanal tipi fanlar

   * Hava kanalları

   * Menfezler ve benzeri havalandırma ekipmanları

   * VAV ve CAV cihazları

   * Hava damperleri

   * Direct Expansion klima sistemleri : Split klimalar , Multi split klimalar ve VRF  klima  sistemleri

   * Hassas klima cihazları

   * Sirkülasyon pompaları , santrüfüj pompalar , Yangın pompa grupları

   * Hidroforlar , Transfer pompaları

   * Hava kompresörleri , vakum pompaları

   * Kriyojenik likit tanklar , kriyojenik pompalar ve evaparatörler

   * Basınçlı tanklar , denge ve rezerv  tankları

   * Arıtma cihazları ve filtreler

   * Yangın kontrol ve otomasyon ekipmanları (Alarm vanaları , akış  anahtarları  ve Sprinkler )

  * Vanalar , pislik tutucular ve check-valf ler , kondenstoplar , basınç düşürücüler , seviye göstergeleri ve seviye kontrol sistemleri.

   * Emniyet ventilleri , balans vanaları ve kompansatörler

   * Sıcaklık ve basınç göstergeleri ile diğer ölçü aletleri

   * İzolasyon malzemeleri

   * Otomatik kontrol ekipmanları , peneller , kontrolörler . Sensörler , termostatlar presostatlar  , servomotorlar ve diğer  saha elemanları

Mekanik Tesisat Proje Hizmetlerimiz

 

Bu kapsamda  aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz:

  -Hazırlık safhası fizibilite çalışmaları ,  sistem  ve ana şaft noktalarının büyüklük ve yerlerinin tespiti . Bu aşamada ;  kullanıcı ihtiyaçları , binanın fiziki yapısı , bulunduğu ülkenin lokal yönetmelikleri , işletme saatleri ve pika yük gibi kriterler  dikkate alınarak oluşturulacak projenin ilk esasları belirlenir.


  -Tüm tesisat cinslerine göre ayrı ayrı detaylı hesap raporları hazırlanır.


 -Proje toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan avan projeler  kesin uygulama  projeleri olarak sonuçlandırılır ve çizilir.


  -Projenin ihaleye çıkma sürecinde gerekli keşif özetleri ve metraj tabloları hazırlanır.


  -Mekanik tesisat uygulama iş yapım şartnameleri hazırlanır , iş yapım yöntemleri belirlenir


  -İstendiği takdirde adam-saat çalışmaları hazırlanır ve projesi oluşturulan işin ilerleme hızı ve hedeflenen bitiş tarihine göre çeşitli süreçler için  adam-saat tabloları oluşturulur.


  -Diğer tesisat disiplinleri ile (İnşai , Elektrik , Akustik ve Zayıf akım , Otomasyon vb… ) koordinasyon projeleri hazırlanır.Tüm projenin çizimi ve koordinasyon projeleri  yatırımcı tarafından istenmesi durumunda üç boyutlu olarak gerçekleştirilebilir.


  -Oluşturulan mekanik sistemler için gerekli elektrik enerjisi ihtiyacı ve ekipmanları, miktar ve nitelik olarak tespit edilir.


  -Ruhsat Projeleri :  Ruhsat proje hizmetlerimiz kapsamında inşa edilecek binanın mekanik tesisat projeleri ;  ilgili  yönetmelikler  ve  binanın bağlı olduğu idari birimlerin hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlanır. Yukarıda belirtilen alanların tamamında ruhsat projeleri hazırlanabilir . Tarafınızca özel olarak talep edilmesi durumunda ruhsat projeleriniz minimum tesisat cinsi ile ekonomik olarak ve yönetmeliklerin müsaade ettiği minimum niteliklerde  hazırlanabilir.Mekanik  tesisat projelerinizin , belediye , organize sanayi bölgeleri gibi  ilgili idari birimlerin onayından geçmesi firmamız takibi ve garantisi altındadır.Enerji performansı kimlik belgeleriniz firmamız tarafından hazırlanır.